Regulamin LXII Rajdu Górskiego / Kudowa Zdrój / 10-15.09.2018

REGULAMIN LXII Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Kolejarzy Jurka Minasiewicza

10 – 15 września 2018 r. Kudowa Zdrój

ORGANIZATOR:

Koło PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza

przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

MIEJSCE IMPREZY:

Kudowa Zdrój, Ośrodek Wypoczynkowy ”Orion A”, Al. Jana Pawła II/2

DOJAZD:

 1. Pociągiem do stacji PKP Wrocław Główny.

Następnie Kolejami Dolnośląskimi do stacji Kudowa Zdrój.

 1. Możliwość dojazdu dalekobieżną komunikacją autobusową.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Zarząd Koła PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

UCZESTNICTWO:

 1. Do udziału w Rajdzie zapraszamy turystów indywidualnych jak i grupy zorganizowane.
 1. Kierownikami drużyn muszą być osoby pełnoletnie i pełnosprawne, z doświadczeniem turystycznym.
 1. Uczestnicy dojeżdżają do Kudowy Zdroju we własnym zakresie.
 1. Koszty dojazdu na punkty startowe tras pieszych i powrotne do miejsca zakwaterowania pokrywają uczestnicy.
 1. Ubezpieczenia uczestników dokonują jednostki zgłaszające lub każdy uczestnik ubezpiecza się indywidualnie.
 1. Opłatę klimatyczną za wszystkich uczestników opłaca organizator.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody spowodowane przez uczestników.
 1. Zabrania się zabierania zwierząt.

Informujemy, że także w roku bieżącym nie posiadamy możliwości wystawiania uczestnikom rajdu faktur za uczestnictwo i imprezy fakultatywne związane z tegorocznym rajdem w Kudowie Zdroju.

Faktur takich nie wystawia także nasza jednostka nadrzędna, Oddział Stołeczny PTTK.

Koszt uczestnictwa w 62 Rajdzie Górskim Turystów Kolejarzy wynosi:

Członkowie Pracownicy, Pozostali
Koła PTTK nr 93 emeryci i uczestnicy
z opłaconymi renciści PKP nie będący
składkami za 2018 r. oraz ich rodziny kolejarzami
550,00 zł 580,00 zł 600,00 zł

 

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU W RAJDZIE:

Dołączone do niniejszego Regulaminu „ Karty zgłoszenia ” oraz lista zgłoszonych uczestników należy przesłać na adres pocztowy Koło PTTK nr 93, ul. Chmielna 73b lok. 79, 00-801 Warszawa

lub na adresy poczty elektronicznej: grazyna.pttk93@gmail.comj.kolenski@wp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2018 r. wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki w minimalnej wysokości 250,00 zł / osoba.

 

Osoby chętne na fakultatywne wycieczki autokarowe bardzo prosimy o wypełnienie zgłoszenia i wniesienie opłaty za wybrane wycieczki do dnia 15 lipca 2018r. (wymóg biur podróży z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc).

 

Pozostała kwotę zaliczki za uczestnictwo w Rajdzie Górskim może być uiszczona w terminie do 31 lipca 2018r.

 

Wpłat można dokonywać:

 • bezpośrednio u osób dyżurujących w siedzibie Koła PTTK we wtorek (po uzgodnieniu telefonicznym) w godz. 1700 – 1800 i w czwartek w godz. 1300 – 1400;
 • przelewem na konto bankowe (podając ilość osób):

 

Koło PTTK nr 93, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa

PKO BP IX / O Warszawa, ul. Nowogrodzka 35 / 41

Nr 52 1020 1097 0000 7502 0109 2873.

W tytule przelewu należy zaznaczyć wielkość kwoty przeznaczonej (podać oddzielnie) na wpisowe i na poszczególne wycieczki autokarowe (fakultatywne), a w przypadku płatności grupowych wyszczególnienie kto, ile i za co konkretnie płaci.

Potwierdzenie zgłoszeń oraz wpłatę pozostałej kwoty należy dokonać do dnia 25 sierpnia 2018 r.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 31.08.2018 r. wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Informujemy ponadto, że w związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w Rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

W wyjątkowych przypadkach po obowiązkowym uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem będzie można dokonać dopłaty do kwoty zaliczki na mecie Rajdu w dniu przybycia.

W tym przypadku należy przesłać do organizatora pocztą lub e-mailem „Kartę zgłoszenia” zawierającą adnotację o sposobie płatności wraz z lista uczestników.

 

PRZEBIEG RAJDU:

Uczestnicy Rajdu zgłaszają się w:

Ośrodku Wypoczynkowym ”Orion A”, Kudowa Zdrój, Al. Jana Pawła II/2

10 września 2018 r. celem zakwaterowania.

Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja – 10 września 2018 r.

Ostatnim posiłkiem jest śniadanie – 15 września 2018 r.

Zakończenie Rajdu z uroczystą kolacją i zabawą taneczną odbędzie się 14 września 2018 r.

 

PROGRAM 62 OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU TURYSTÓW KOLEJARZY

WRAZ Z PROPOZYCJAMI SPACERÓW, WĘDRÓWEK GÓRSKICH, AUTOKAROWYCH WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH

ORAZ IMPREZ FOLKLORYSTYCZNYCH.

 

Poniedziałek 10.09.2018 r.

 

Spacer z przewodnikiem:   po południu, od ok. godz 15 spacer po Kudowie Zdroju, m.in. Park Zdrojowy,   Kaplica Czaszek

 

Wtorek 11.09.2018 r.

wycieczka autokarowa: do Krzeszowa  (zespół klasztorów cystersów w nim m.in. mauzoleum Piastów świdnicko-jaworskich) i Broumova (barokowy klasztor z kopią Całunu Turyńskiego)

cena 70 zł + 20 zł i 90 kc wstępy

wycieczka piesza z przewodnikiem: Kudowa Zdrój – Jakubowice – Błędne Skały – Bukowina –

Pstrążna – Czermna – Kudowa Zdrój – ok. 6 godz. wstęp 10 zł (Błędne Skały)

Środa 12.09.2018 r.

wycieczka autokarowa: do Książa (zamek) i Osówka (podziemne miasto)- cena 60 zł + wstępy  63 zł

wycieczka piesza  z przewodnikiem: Karłów – Szczeliniec – Błędne Skały – Kudowa Zdrój

(całodzienna, z dojazdem do Karłowa) – wstępy 20 zł

Czwartek 13.09.2018 r.

wycieczka autokarowa: Cerna Hora  – Pec – z dojazdem do Janskich Lazni,
cena 40 zł+ 120 Kc (kolejka gondolowa)

wycieczka piesza z przewodnikiem:  Zieleniec – Orlica – Masarykowa Chata – ok.6 godz. z dojazdem do Zieleńca

Piątek 14.09.2018 r.

wycieczka autokarowa: Skalne Miasto Adsprach – cena 45 zł.+ wstępy 30 zł

wycieczka piesza z przewodnikiem:  spacer do Źródełka Marii – ok. 4 godz.

wieczorem:  UROCZYSTA KOLACJA KOŃCZĄCA 62 RAJD, PEŁNA MUZYKI          

 DOSKONAŁEJ ZABAWY, OBFITOŚCI JEDZENIA I PICIA

 

UWAGA !!!

 

Chęć wzięcia udziału w wybranych wycieczkach autokarowych należy wpisać do „ Karty zgłoszenia ”, co umożliwi zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc.

Należy tu także zaznaczyć chęć ewentualnego przyjazdu dzień wcześniej, tj. 9.09.2018

 

Na wszystkich trasach pieszych, wędrówkach i spacerach, dojazd na miejsca startowe i powrót BUS-em do miejsca zakwaterowania odbywa się na koszt uczestników.

Informujemy ponadto, że harmonogram tras pieszych, wędrówek i spacerów, może ulec zmianie w przypadku nie przewidzianych warunków pogodowych.

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO:

 • znaczek okolicznościowy;
 • pieczątka okolicznościowa;
 • 5 noclegów (pokoje 2, 3 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym);
 • wyżywienie 2 x dziennie – śniadanie i obiadokolacja;

(10 września – tylko obiadokolacja, 15 września – tylko śniadanie)

 • uroczysta kolacja z zabawą taneczną w dniu 14 września 2018 r.;
 • obsługa miejscowych przewodników na górskich trasach pieszych;
 • opłata klimatyczna;
 • puchary i niespodzianki …

W czasie trwania Rajdu wszyscy uczestnicy obowiązani są przestrzegać praw i zasad obowiązujących na turystycznych szlakach zawartych w Karcie Turysty, przestrzegać zasad koleżeństwa oraz stosować się do zaleceń Kierownictwa Rajdu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Rajdu w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

Wskazane jest przed wyjazdem wypisanie w NFZ i zabranie ze sobą
na Rajd Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ

którą otrzymujemy bezpłatnie.

 

Podczas pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen powinniśmy posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość – paszport lub dowód osobisty.

Ta zasada dotyczy również dzieci, które jeżeli nie posiadają własnego dokumentu powinny być dopisane do dokumentu  rodziców / opiekunów prawnych.

Uwaga!

Prosimy również o zabranie dokumentu potwierdzającego prawo do zakupu biletów zniżkowych w zwiedzanych obiektach (legitymacja szkolna, studencka, karta emeryta)

Jednocześnie informujemy, że zbierane przez nas dane osobowe będą wykorzystane tylko w celach organizacyjnych Rajdu i będą podlegać ochronie.

 

Serdecznie zapraszając, życzymy pogody, odpoczynku, udanej zabawy, a także miłych wrażeń.

Zarząd Koła PTTK Nr 93