HISTORIA KOŁA PTTK Nr 93

Rok  1955, 4 maja – Zebranie założycielskie koła PTTK przy Ministerstwie Transportu Drogowego i Lotniczego, zarejestrowane w Oddziale Warszawskim PTTK pod Nr 93.Pierwszym Prezesem zarządu Koła została współzałożycielka Aniela Michalska.

(Od 1957 r. koło PTTK Nr 93 przy Ministerstwie Komunikacji)

Rok 1975, 10 maja – Dla Koła PTTK Nr 93 przyjęto imię patrona dr. Mieczysława Orłowicza.

Rok 1980, 4 maja – I Rajd „Ścieżkami Orłowicza” zorganizowany przez Koło PTTK Nr 93.

Rok 1997, 15 stycznia – Zarząd Główny PTTK odznaczył po raz drugi (pierwszy 11 września 1975) Koło zakładowe PTTK Nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Dyrekcji Generalnej PKP Złotą Honorową Odznaką PTTK.

Rok 2001, zmiana nazwy na Koło PTTK Nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A.

Rok 2015, rok jubileuszowy 60 –lecia istnienia Koła PTTK Nr 93.