Zarząd Koła PTTK Nr 93
Jerzy Koleński – Prezes
Barbara Talarek – V-ce Prezes
Grażyna Piwnicka – skarbnik
Grażyna Zielkiewicz – sekretarz
Marianna Machnicka – członek
Krystyna Falska – członek

Komisja Rewizyjna Koła PTTK Nr 93
Alicja Piwowarczyk – Przewodnicząca KR
Marian Radziukiewicz – członek
Maria Wilk – członek

Dyżur Koła PTTK Nr 93
Czwartek 14.00 – 15.00 (po uzgodnieniu obecności telefonicznie)
Telefon w czasie dyżurów: 514 386 830

Adres siedziby Koła PTTK Nr 93
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 73b, klatka V, lokal 79
Konto bankowe : Nr 52 1020 1097 0000 7502 0109 2873