Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Stołeczny w Warszawie
Koło Nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP SA
ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa

z siedzibą

ul. Chmielna 73b (kl.5) lok.79

Telefon w godzinach dyżurów koła 514 386 830 (czwartek, godz. 14.00-15.00)

e-maile:

robert.pttk93@gmail.com

grazyna.pttk93@gmail.com