KARTA ZGŁOSZENIA / Rajd 2018 – Kudowa Zdrój


Tutaj możesz pobrać plik MS Word do wydrukowania:

ŚCIĄGNIJ PLIK .doc

________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIA
na 62 Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy
Jurka Minasiewicza|
w  Kudowie Zdrój

w dniach od 10 do 15 września 2018 r.

Jednostka (osoba) zgłaszająca:
…………………………………………………….

Adres do korespondencji:
…………………………………………………….

Telefon kontaktowy:                       …………………………………………………….

e-mail:
……………………………………………………..

Zgłaszam udział w autokarowych wycieczkach fakultatywnych:

Wtorek 11.09.2018 r.

KRZESZÓW, BROUMOV                                     a’ ……….. zł  ……. osób

Środa 12.09.2018 r.

KSIĄŻ, OSÓWKA                                                   a’ ……….. zł  ……. osób

Czwartek 13.09.2018 r.

CERNA HORA, PEC                                               a’ ……….. zł  ……. osób

Piątek 14.09.2018 r.

SKALNE MIASTO ADSPRACH                            a’ ……….. zł  ……. osób

Prosimy o wyrażenie w formie pisemnej chęci udziału w konkretnej wycieczce fakultatywnej.

Wpisowe na Rajd w wysokości   ………………………………… zł za …………. osób

Wpisowe na wycieczki fakultatywne w wysokości ………    zł  za  ………… osób

Wpłaty dokonano:
przelewem w dniu ……………………………
gotówką w dniu ……………………………….

Informujemy, że do Kudowy Zdroju przyjeżdżamy grupą ……… osób

w dniu……………………………, o godz. ……………………………. .