LXVI Ogólnopolskiego Rajdu im. Jurka Minasiewicza 10-16 września 2023 r. w Ustroniu

REGULAMIN

LXVI Ogólnopolskiego Rajdu im. Jurka Minasiewicza 10-16 września 2023 r. w Ustroniu

 

ORGANIZATOR:

Koło PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

MIEJSCE IMPREZY:

USTROŃ  - Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy „GWAREK”, ul. Wczasowa 49, 43-450 Ustroń 

DOJAZD:
We własnym zakresie.  Sugerowany dojazd koleją do stacji USTROŃ POLANA

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Zarząd Koła PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

UCZESTNICTWO:

 • do udziału w Rajdzie zapraszamy zarówno turystów indywidualnych, jak i grupy zorganizowane. 
 • kierownikami grup zorganizowanych muszą być osoby pełnoletnie i pełnosprawne,
  z doświadczeniem turystycznym.
 • koszty dojazdu i wyjazdu do i z miejsca zakwaterowania w Ustroniu pokrywa uczestnik Rajdu. 
 • koszty dojazdu na punkty startowe tras pieszych i oraz koszt powrotu do miejsca zakwaterowania w Ustroniu pokrywają uczestnicy wycieczki.
 • opłatę klimatyczną za wszystkich uczestników rajdu opłaca Organizator.
 • każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
 • Każdy uczestnik biorący udział w Rajdzie ubezpiecza się indywidualnie na własny koszt.
 • Członkowie Koła PTTK Nr 93 z opłaconą aktualną składką członkowską za rok 2023 są objęci ubezpieczeniem NWW w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. 

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.

Uczestnicy Rajdu ponoszą indywidualną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie innym uczestnikom rajdu oraz osobom trzecim (w przypadku uczestników niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie).

Każdy uczestnik powinien posiadać m.in.: dokument tożsamości, legitymacje uprawniająca do ulg, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki górskiej, aktualną legitymację EKUZ – ubezpieczenia europejskiego wydawaną bezpłatnie przez NFZ.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczek pieszych lub jej skrócenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.

W czasie rajdu uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Organizatora i kierowników tras (przewodników).

Organizatorzy nie przewidują możliwości towarzyszenia uczestnikom Rajdu przez jakiekolwiek zwierzęta domowe.

Warunkiem wzięcia udziału w Rajdzie jest wypełnienie formularza – KARTY ZGŁOSZENIA na 66. Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza w Ustroniu (wraz z wycieczkami pieszymi górskimi i fakultatywnymi autokarowymi) – załącznik nr 1 do Regulaminu.

Zaleca się aby każdy uczestnik w miarę możliwości posiadał przy sobie sprawny telefon komórkowy, celem kontaktu z Organizatorem i służbami ratowniczymi, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub konieczności wezwania pomocy.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu Rajdu, publikowanych na stronie internetowej Koła PTTK nr 93 w Warszawie.

Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

W kwestiach spornych decyzja Komandora Rajdu jest decyzją ostateczną.

Informujemy, że w roku bieżącym posiadamy możliwości wystawiania uczestnikom rajdu Rachunków za uczestnictwo i imprezy fakultatywne związane z tegorocznym Rajdem w Ustroniu.

KOSZT UCZESTNICTWA:

Opłata ogólna za uczestnictwo w 66 Rajdzie Górskim Turystów Kolejarzy wynosi:

Członkowie Koła PTTK nr 93 z opłaconymi składkami za 2023 r.: 1280 zł

Pracownicy, emeryci i renciści PKP oraz ich rodziny: 1350 zł

Pozostali uczestnicy: 1400 zł

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU W RAJDZIE:

Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie dokonuje się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia” i jej przekazanie do Organizatora. Wzór „Karty zgłoszenia” stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 „ Karty zgłoszenia ” należy przesłać na adres pocztowy:

Koło PTTK nr 93, ul. Chmielna 73b lok. 79, 00-801 Warszawa lub (jako skan / ksero) na adresy poczty elektronicznej:

 • grazyna.pttk93@gmail.com; g.piwnicka@wp.pl  lub j.kolenski@wp.pl 
 • telefon kontaktowy 514 386 830 (PTTK) lub 508-940-903 (Grażyna)
 • znajdziesz nas również na stronie: www.kolopttk93.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2023 r. wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki

w minimalnej wysokości  500,00 zł / od osoby plus zgłoszenia na wybrane wycieczki fakultatywne (konieczna rezerwacja w biurze podróży).

Osoby chętne na fakultatywne wycieczki autokarowe bardzo prosimy o wypełnienie zgłoszenia
i wniesienie opłaty za wybrane wycieczki również do dnia 15 lipca 2023r. (rezerwacja miejsc).
 Wpłat można dokonywać:

 • bezpośrednio u osób dyżurujących w siedzibie Koła PTTK w czwartki
   (po uzgodnieniu telefonicznym) w godz. 14:00 – 15:00 ;
 • przelewem na konto bankowe :

Koło PTTK nr 93, ul. Szczęśliwiecka 62, 00-973 Warszawa 
PKO BP IX / O Warszawa, ul. Nowogrodzka 35 / 41
Nr 52 1020 1097 0000 7502 0109 2873.

W tytule przelewu należy zaznaczyć wielkość kwoty przeznaczonej (podać oddzielnie) na wpisowe
 i na poszczególne wycieczki autokarowe (fakultatywne), a w przypadku płatności grupowych wyszczególnienie : kto, ile i za co konkretnie płaci.

Potwierdzenie zgłoszeń oraz wpłatę pozostałej kwoty za uczestnictwo w rajdzie należy dokonać
do dnia 19 sierpnia 2023 r.
W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 19 sierpnia 2023 r. wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Informujemy ponadto, że w związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w Rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

PRZEBIEG RAJDU:

Uczestnicy Rajdu zgłaszają się w:

 • Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy GWAREK, ul. Wczasowa 49, 43-450 USTROŃ
  w celu zakwaterowania.
 • Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja –  10 września 2023 r.
 • Ostatnim posiłkiem jest śniadanie –  16 września 2023 r.
 • Zakończenie Rajdu z uroczystą kolacją i zabawą taneczną odbędzie się 15 września 2023r.

PROGRAM XLV OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU TURYSTÓW KOLEJARZY
WRAZ Z PROPOZYCJAMI SPACERÓW, WĘDRÓWEK GÓRSKICH, AUTOKAROWYCH WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH ORAZ IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH.

Niedziela 10.09.2023

 • Spacer z przewodnikiem po Ustroniu. Czas wycieczki ok. 4 godz.
  po południu ok. godz. 14:00

Poniedziałek 11.09.2023

 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem
  (wejście na Równicę, zejście do Gaszowa; czas przejścia: ok. 6 h).
 • Spacer z przewodnikiem po Ustroniu Polana  z możliwością wjazdu na Czantorię ( koszt biletu na wyciąg w obie strony ok. 30 zł). 
 • Wieczorem po obiadokolacji – NIESPODZIANKA.

Wtorek 12.09.2023

 • Wycieczka autokarowa „Wokół Jeziora Żywieckiego” (Ustroń – Szczyrk – Tresna – Międzybrodzie Żywieckie – Góra Żar [wjazd i zjazd kolejką szynowa PKL]  – Bystra (Muzeum Fałata) – Żywiec – Ustroń (Gwarek).
  Koszt : ok. 140 zł.
 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem – wejście na Czantorię (wyjazd kolejką na Stokłosicę – wyjście na szczyt Czantorii. Czantoria – przełęcz  Beskidek – Soszów [schronisko] – Cieślar – zejście do Wisły – powrót komunikacją miejską).

Środa 13.09.2023

 • Wycieczka autokarowa „Mała Pętla Beskidzka” (Istebna, Kurna Chata  Kawuloka, Koniaków – Centrum Koronki, Zapora w Czarnym, Wisła – Zamek Prezydenta).
  Koszt: ok. 110 zł.
 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem  na Stożek (przejazd komunikacją miejską na przełęcz  Kubalonkę – przejście przez Kieczerę – Kyrkawicę – Stożek (schronisko) – Mały Stożek – Kobyla – niebieski szlakiem do Wisły Centrum – powrót komunikacją miejską).

Czwartek 14.09.2023

 • Wycieczka autokarowa „Zabytkowe miasta w Czechach i Beskidzie Śląsko – Morawskim”  (Nowy Jicin – Muzeum Kapeluszy, Koprawnica – Muzeum Tatra, Stramberg).
  Koszt: ok. 140 zł.
 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem  -  dojazd do Jaworzynki Trzycatek – przejście na Trójstyk – dolina Czenego do wsi Hercava (odpoczynek w karczmie u Sikory) – przejście wzdłuż granicy PL/CZ na Girowa (schronisko czeskie) – przez Komorovski Groń zielonym szlakiem do Jasnowic – dalej żółtym do Istebnej . Powrót komunikacją miejską.

Piątek 15.09.2023

 • Wycieczka autokarowa „Cieszyn i Brenna” – Dom Zielin, Dworek Kończakówka, Chlebowa Chata (z prelekcją)
  Koszt: ok. 120 zł.
 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem  na Trzy Kopce Wiślańskie ( Gwarek Palenica – Orłowa – Świniorka – Trzy Kopce Wiślańskie – Kamienny – osiedle Jarzęba lub Czyrhla – Wisła Centum). Powrót komunikacją miejską.
 • Wieczorem UROCZYSTA KOLACJA KOŃCZĄCA 66 RAJD Z ZABAWĄ TANECZNĄ.

UWAGA !!!

 • Chęć wzięcia udziału w wybranych wycieczkach autokarowych należy wpisać do „ Karty zgłoszenia ”,
   co umożliwi zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc. Wycieczka odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia min. 30  uczestników.
 • Należy także w „Karcie zgłoszenia” zaznaczyć chęć ewentualnego przyjazdu dzień wcześniej,
  tj. 09.09.2023r. (sobota). Ilość miejsc ograniczona. Koszt dodatkowego noclegu ze śniadaniem wynosi
  150 zł/os. i pokrywa go Uczestnik Rajdu. 
 • Na wszystkich trasach pieszych, wędrówkach i spacerach, dojazd na miejsca startowe i powrót do miejsca zakwaterowania odbywa się na koszt Uczestników.  Proponowane trasy wycieczek górskich mogą ulec zmianie w zależności od warunków pogodowych i ustaleń przewodnika.    
 • W OWS „GWAREK” dla Uczestników Rajdu dostępna będzie nieodpłatnie „GROTA SOLNA” i zewnętrzny, odkryty basen z podgrzewaną wodą. Korzystanie z jacuzzi i suchej sauny [łącznie] przez Uczestników Rajdu będzie odpłatne i wynosić będzie 25 zł / os./ za 1 h.ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO:
 • 6 noclegów (pokoje 2 – osobowe z pełnym węzłem sanitarnym);
 • wyżywienie 2 x dziennie – śniadanie i obiadokolacja; (10.09. – tylko obiadokolacja, 16.09. – tylko śniadanie);
 • uroczysta kolacja z zabawą taneczną w dniu 15 września 2023 r.
 • obsługa miejscowych przewodników na górskich trasach pieszych;
 • opłata klimatyczna;
 • znaczek okolicznościowy;
 • pieczątka okolicznościowa;
 • nagrody i niespodzianki.

Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Rajdu w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

Uwaga! Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego prawo do zakupu biletów zniżkowych
 w zwiedzanych obiektach (legitymacja szkolna, studencka, karta emeryta).

Jednocześnie informujemy, że zbierane przez nas dane osobowe będą wykorzystane tylko w celach organizacyjnych Rajdu i będą podlegać ochronie (RODO).

Serdecznie zapraszając, życzymy pogody, odpoczynku, udanej zabawy, a także miłych wrażeń.

Zarząd Koła PTTK Nr 93

KARTA ZGŁOSZENIA NA RAJD -> ŚCIĄGNIJ PLIK

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA

na 66 Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza w  Ustroniu

w dniach od 10 do 16 września 2023 r.

Imię i Nazwisko  uczestnika Rajdu: ……………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………….……………………..

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………………………………………………

 e-mail: …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

Zgłaszam udział w autokarowych wycieczkach fakultatywnych:

 • wtorek  12.09.2023 r. (wokół Jeziora Żywieckiego)……………………………………………….
 • środa  13.09.2023 r.   (Mała Pętla Beskidzka: Istebna – Koniaków – Wisła)……………
 • czwartek 14.09.2023 r.  (Zabytkowe Miasta w Czechach)……………………………………..
 • piątek  15.09.2023 r.    (Cieszyn i Brenna)…………………………………………………………….. 

Zgłaszam udział w wycieczkach pieszych:

 • 10 WRZEŚNIA 2023 R. ……………………………….. 
 • 11 WRZEŚNIA 2023 R. ……………………………….. 
 • 12 WRZEŚNIA 2023 R. ……………………………….. 
 • 13 WRZEŚNIA 2023 R. ……………………………….. 
 • 14 WRZEŚNIA 2023 R. ……………………………….. 
 • 15 WRZEŚNIA 2023 R. ……………………………….. 

Prosimy o wyrażenie w formie pisemnej chęci udziału w konkretnej wycieczce fakultatywnej
(wskazać wycieczkę w której chce się wziąć udział)

Wpisowe na Rajd w wysokości …………………………………………………………………………………………….. zł   

Wpisowe na wycieczki fakultatywne w wysokości ……………………………………………………………….. zł  

Wpłaty dokonano: przelewem w dniu ………………..………………. gotówką w dniu ……………………………..

Informuję, że jestem zainteresowany/a  dodatkowym noclegiem ze śniadaniem,
 przed rozpoczęciem Rajdu z 9/10.09.2023 r. – ; koszt – 150 zł / os……………………………………………….

…………………………………
Podpis Uczestnika Rajdu