REGULAMIN LXIII Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza w Świeradowie-Zdroju / 2 – 7 września 2019 r.

ORGANIZATOR:

Koło PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza 

przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

MIEJSCE IMPREZY:

Świeradów- Zdrój 

Ośrodek Wypoczynkowy ”Magnolia II”, ul. Stokowa 3

DOJAZD:

1.   Pociągiem do stacji PKP Wrocław Główny. 

      Następnie Kolejami Dolnośląskimi do stacji Szklarska Poręba.

      Ze Szklarskiej Poręby – linią komunikacji miejskiej nr 2 (soboty,

      niedziele godz.11.20 i 17.20), busem lub taxi

2.   Możliwość dojazdu dalekobieżną komunikacją autobusową.

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Zarząd Koła PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza

przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

UCZESTNICTWO:

 • Do udziału w Rajdzie zapraszamy turystów indywidualnych jak i grupy zorganizowane.
 • Kierownikami drużyn muszą być osoby pełnoletnie i pełnosprawne, z doświadczeniem turystycznym.
 • Uczestnicy dojeżdżają do Świeradowa- Zdroju we własnym zakresie.
 • Koszty dojazdu na punkty startowe tras pieszych i powrotne do miejsca zakwaterowania pokrywają uczestnicy.
 • Ubezpieczenia uczestników dokonują jednostki zgłaszające lub każdy uczestnik ubezpiecza się indywidualnie.
 • Opłatę klimatyczną za wszystkich uczestników opłaca organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki i szkody spowodowane przez uczestników.
 • Zabrania się zabierania zwierząt.

Informujemy, że także w roku bieżącym nie posiadamy możliwości wystawiania uczestnikom rajdu faktur za uczestnictwo i imprezy fakultatywne związane z tegorocznym rajdem w Świeradowie – Zdroju 

Faktur takich nie wystawia także nasza jednostka nadrzędna, tj. Oddział Stołeczny PTTK.

Koszt uczestnictwa 

w 63 Rajdzie Górskim Turystów Kolejarzy wynosi:

Członkowie Pracownicy, Pozostali
Koła PTTK nr 93 emeryci i uczestnicy
z opłaconymi renciści PKP nie będący
składkami za 2019 r. oraz ich rodziny kolejarzami
655,00 zł 675,00 zł 695,00 zł

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU W RAJDZIE:

Dołączone do niniejszego Regulaminu „Karty zgłoszenia” oraz „Listę zgłoszonych uczestników” należy przesłać na adres pocztowy Koło PTTK nr 93, ul. Chmielna 73b lok. 79, 00-801 Warszawa

lub na adresy poczty elektronicznej: 

grazyna.pttk93@gmail.com,  j.kolenski@wp.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r. wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki w minimalnej wysokości 250,00 zł / osoba. 

Osoby chętne na fakultatywne wycieczki autokarowe bardzo prosimy o wypełnienie zgłoszenia i wniesienie opłaty za wybrane wycieczki do dnia 15 lipca 2019r. (wymóg biura podróży z uwagi na konieczność rezerwacji miejsc). 

Wpłat można dokonywać:

 • bezpośrednio u osób dyżurujących w siedzibie Koła PTTK we wtorek (po uzgodnieniu telefonicznym) w godz. 1700 – 1800 i w czwartek w godz. 1300 – 1400;
 • przelewem na konto bankowe (podając ilość osób):

Koło PTTK nr 93, ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa

PKO BP IX / O Warszawa, ul. Nowogrodzka 35 / 41

Nr 52 1020 1097 0000 7502 0109 2873.

W tytule przelewu należy zaznaczyć wielkość kwoty przeznaczonej (podać oddzielnie) na wpisowe i na poszczególne wycieczki autokarowe (fakultatywne), a w przypadku płatności grupowych wyszczególnienie kto, ile i za co konkretnie płaci.

Potwierdzenie zgłoszeń oraz wpłatę pozostałej kwoty za uczestnictwo w rajdzie należy dokonać do dnia 15 sierpnia 2019 r.

W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 22.08.2019 r. wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Informujemy ponadto, że w związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w Rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

W wyjątkowych przypadkach po obowiązkowym uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem będzie można dokonać dopłaty do kwoty zaliczki na mecie Rajdu w dniu przybycia.

W tym przypadku należy przesłać do organizatora pocztą lub e-mailem „Kartę zgłoszenia” zawierającą adnotację o sposobie płatności wraz z listą uczestników.

PRZEBIEG RAJDU:

Uczestnicy Rajdu zgłaszają się w:

Ośrodku Wypoczynkowym ”Magnolia II”, Świeradów – Zdrój, ul. Stokowa 3

2 września 2019 r. celem zakwaterowania.

Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja –  2 września 2019 r. 

Ostatnim posiłkiem jest śniadanie –  7 września 2019 r.

Zakończenie Rajdu z uroczystą kolacją i zabawą taneczną odbędzie się          6 września 2019r. 

PROGRAM

63 OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU TURYSTÓW KOLEJARZY WRAZ Z PROPOZYCJAMI SPACERÓW, WĘDRÓWEK GÓRSKICH, AUTOKAROWYCH WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH ORAZ IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH.

Poniedziałek 2.09.2019 r.

spacer z przewodnikiem: po południu, od ok. godz. 15 spacer po Świeradowie-Zdroju

Wtorek 3.09.2019 r.

wycieczka autokarowa: do Hrensko w Czechach  (Park Narodowy Czeska Szwajcaria, spływ łodziami rzeką Kamienicą, spacer malowniczym wąwozem do Hrenska, wejście szlakiem turystycznym na Pravcicką Bramę – największą skalną bramę w Europie)

Cena 100 zł  i 220 czk 

wycieczka autokarowa do Frydlant w Czechach (gotycki zamek, jeden z największych w Czechach), cena 50 zł i 260 czk (seniorzy 200 czk)

wycieczka piesza z do Szklarskiej Poręby – trasa: Świeradów-Zdrój – szlakiem przewodnikiem                   niebieskim Izerską Drogą do Polany Izerskiej skąd (szlakiem czerwonym) – Przednia Kopa – Wysoka Kopa – Izerskie Garby – Kopalnia Stanisław – Wieczorny Zamek – Wysoki Kamień (punkt widokowy na Kotlinę Jeleniogórską)– Hutnicza Górka – Szklarska Poręba Górna (dworzec PKP)

Czas przejścia ok. 4,5 godz., powrót busem

 Środa 4.09.2019 r.

wycieczka autokarowa: do Jawora (Kościół Pokoju wpisany na listę UNESCO), Legnicy (Mauzoleum Piastów), Legnickiego Pola (Muzeum Bitwy Legnickiej, Pobenedyktyński Zespół Klasztorny)

cena 95 zł + wstępy  25 zł

spacer  z przewodnikiem do Smreku w Czechach, trasa: Świeradów-Zdrój – wjazd kolejką gondolową na Stóg Izerski – zielonym szlakiem do Smreku (wieża widokowa) powrót szlakiem czerwonym przez Stóg Izerski do Świeradowa- Zdroju, Czas przejścia ok.3 godz.

cena: wjazd kolejką gondolową 35 zł norm.30 zł ulg.

Czwartek 5.09.2019 r.

wycieczka autokarowa: Szwajcaria Saksońska : Rezerwat Bastei (niesamowite formy skalne, niesamowite widoki na przełom Łaby z mostów i platform widokowych), twierdza Konigstein (warownia, ogród w stylu japońskim)- wjazd na górę autokarem

cena 100 zł + wstępy 15 Euro

wycieczka piesza do Chatki Górzystów – trasa: Świeradów-Zdrój – wjazd kolejką gondolową na Stóg Izerski, Schronisko na Stogu Izerskim – Polana Izerska (szlakiem czerwonym) – Chatka Górzystów (szlakiem niebieskim) – Polana Izerska Źródełko Adama – Świeradów- Zdrój (szlakiem niebieskim) Czas przejścia ok. 4 godz.

cena: wjazd kolejką gondolową 35 zł norm.30 zł ulg.

Piątek 6.09.2019 r.

wycieczka autokarowa: Jelenia Góra (Stare Miasto, Dom Hauptmana), Lwówek Śląski, Lubomierz (Muzeum Kargula i Pawlaka), Pilchowice (zapora)-

Cena 80 zł.+ wstępy 15 zł

spacer z  przewodnikiem: na Sępią Górę, trasa: Świeradów-Zdrój –Dolina Kwisy (obok dworca PKP z ruchomą makietą okolicznych dworców kolejowych) – Sępia Góra (szlakiem niebieskim) – Świeradów-

Zdrój (szlakiem żółtym/zielonym),
Czas przejścia ok 2 godz.

wieczorem: UROCZYSTA KOLACJA KOŃCZĄCA 63 RAJD, PEŁNA MUZYKI           DOSKONAŁEJ ZABAWY, OBFITOŚCI JEDZENIA I PICIA 

UWAGA !!!

Chęć wzięcia udziału w wybranych wycieczkach autokarowych należy wpisać do „ Karty zgłoszenia ”, co umożliwi zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc.

Należy tu także zaznaczyć chęć ewentualnego przyjazdu dzień wcześniej, tj. 1.09.2019r.

Na wszystkich trasach pieszych, wędrówkach i spacerach, dojazd na miejsca startowe i powrót BUS-em do miejsca zakwaterowania odbywa się na koszt uczestników.

Informujemy ponadto, że harmonogram tras pieszych, wędrówek i spacerów, może ulec zmianie w przypadku nie przewidzianych warunków pogodowych.

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO:

 • 5 noclegów (pokoje 2,3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. 

(możliwość zakwaterowania w pokoju 1-osobowym za dodatkową

opłatą 20 zł/noc). Uwaga: w obiekcie znajduje się winda

 • wyżywienie 2 x dziennie – śniadanie i obiadokolacja;

         (2 września – tylko obiadokolacja, 7 września – tylko śniadanie)

 • możliwość codziennego nieodpłatnego korzystania z basenu   (14m x 4m), groty solnej i jacuzzi znajdujących się w „Magnolii II”
 • uroczysta kolacja z zabawą taneczną w dniu 6 września 2019 r.;
 • obsługa miejscowych przewodników na górskich trasach pieszych;
 • opłata klimatyczna;
 • znaczek okolicznościowy;
 • pieczątka okolicznościowa;
 • puchary i niespodzianki ……

W czasie trwania Rajdu wszyscy uczestnicy obowiązani są przestrzegać praw i zasad obowiązujących na turystycznych szlakach zawartych w Karcie Turysty, przestrzegać zasad koleżeństwa oraz stosować się do zaleceń Kierownictwa Rajdu.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Rajdu w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

Wskazane jest przed wyjazdem wypisanie w NFZ i zabranie ze sobą
na Rajd Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ 

którą otrzymujemy bezpłatnie.

Podczas pobytu na terytorium innego państwa strefy Schengen powinniśmy posiadać ważny dokument potwierdzający tożsamość – paszport lub dowód osobisty. 

Ta zasada dotyczy również dzieci, które jeżeli nie posiadają własnego dokumentu powinny być dopisane do dokumentu  rodziców / opiekunów prawnych.

Uwaga! 

Prosimy również o zabranie dokumentu potwierdzającego prawo do zakupu biletów zniżkowych w zwiedzanych obiektach (legitymacja szkolna, studencka, karta emeryta)

Jednocześnie informujemy, że zbierane przez nas dane osobowe będą wykorzystane tylko w celach organizacyjnych Rajdu i będą podlegać ochronie.

Serdecznie zapraszając, życzymy pogody, odpoczynku, udanej zabawy, a także miłych wrażeń.

Zarząd Koła PTTK Nr 93

Znajdziesz nas również na stronie: www.kolopttk93.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO ŚCIĄGNIĘCIA TUTAJ