REGULAMIN LXV Ogólnopolskiego Rajdu im. Jurka Minasiewicza 4-10 września 2022 r. w Rabce – Zdroju

___________________________________________________________

PLIK DO ŚCIĄGNIĘCIA W FORMACIE WORD .DOC >> REGULAMIN LXV Rajdu
___________________________________________________________

ORGANIZATOR:
Koło PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

MIEJSCE IMPREZY:
Rabka- Zdrój – Ośrodek Wypoczynkowy „ELA”; ulica Kręta 13 A

DOJAZD:
we własnym zakresie. 
(Sugerowany PKP do stacji Kraków Główny, stamtąd do Rabki-Zdroju BUS-em).

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:
Zarząd Koła PTTK nr 93 im. Mieczysława Orłowicza przy Centrali PKP S.A. w Warszawie

UCZESTNICTWO:

 • Do udziału w Rajdzie zapraszamy turystów indywidualnych jak i grupy zorganizowane.
 • Kierownikami grup zorganizowanych muszą być osoby pełnoletnie i pełnosprawne,z doświadczeniem turystycznym.
 • Koszty dojazdu i wyjazdu do i z miejsca zakwaterowania w Rabce – Zdroju pokrywa uczestnik Rajdu.
 • Koszty dojazdu na punkty startowe tras pieszych i oraz koszt powrotu do miejsca zakwaterowania w Rabce -Zdroju pokrywają uczestnicy wycieczki.
 • Opłatę klimatyczną za wszystkich uczestników rajdu opłaca Organizator.
 • Każdy uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność.

Członkowie Koła PTTK nr 93 po opłaceniu aktualnej składki członkowskiej, są objęci ubezpieczeniem NNW w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna. Nie wyklucza
to możliwości dodatkowego ubezpieczenia indywidualnego uczestników Rajdu (typu NNW i OC), realizowanego w odrębnym trybie przez kierowników grup lub przez każdego uczestnika Rajdu
z osobna.

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane
z przeprowadzeniem i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Rajdzie.

Uczestnicy Rajdu ponoszą indywidualną odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie innym uczestnikom rajdu oraz osobom trzecim (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

Każdy uczestnik powinien posiadać m.in.: dokument tożsamości, legitymacje uprawniająca do ulg, ubiór i obuwie przystosowane do uprawiania turystyki górskiej.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany trasy wycieczek pieszych lub jej skrócenia w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, zagrażających zdrowiu i życiu uczestników.

W czasie rajdu uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń Organizatora i kierowników tras (przewodników).

Organizatorzy nie przewidują możliwości towarzyszenia uczestnikom Rajdu przez jakiekolwiek zwierzęta domowe.

Warunkiem wzięcia udziału w Rajdzie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, klauzuli zgody
na przetwarzanie danych osobowych (stanowiących kolejne załączniki  do niniejszego regulaminu).

Zaleca się aby każdy uczestnik w miarę możliwości posiadał przy sobie sprawny telefon komórkowy, celem kontaktu z Organizatorem i służbami ratowniczymi, w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub konieczności wezwania pomocy.

Każdy uczestnik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z przebiegu Rajdu, publikowanych na stronie internetowej Koła PTTK nr 93 w Warszawie.

Uczestnictwo w Rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

W kwestiach spornych decyzja Komandora Rajdu jest decyzją ostateczną.

Informujemy, że w roku bieżącym posiadamy możliwości wystawiania uczestnikom rajdu Rachunków za uczestnictwo i imprezy fakultatywne związane z tegorocznym Rajdem w Rabce – Zdroju.

Koszt uczestnictwa
Opłata ogólna za uczestnictwo w 65 Rajdzie Górskim Turystów Kolejarzy wynosi:

– Członkowie Koła PTTK nr 93 z opłaconymi składkami za 2022 r.    980,00 zł
– Pracownicy, emeryci i renciści PKP oraz ich rodziny    1 030,00 zł
– Pozostali uczestnicy nie będący kolejarzami   1 080,00 zł

ZGŁOSZENIE  UDZIAŁU W RAJDZIE:
Zgłoszenie uczestnictwa w Rajdzie dokonuje się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia” i jej przekazanie do Organizatora. Wzór „Karty zgłoszenia” stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

„ Karty zgłoszenia ” oraz „Listę zgłoszonych uczestników” należy przesłać na adres pocztowy:

Koło PTTK nr 93, ul. Chmielna 73b lok. 79, 00-801 Warszawa lub (jako skan / ksero) na adresy poczty elektronicznej:

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r. wraz z dokonaniem wpłaty zaliczki w minimalnej wysokości 500,00 zł / od osoby.

Osoby chętne na fakultatywne wycieczki autokarowe bardzo prosimy o wypełnienie zgłoszenia i wniesienie opłaty za wybrane wycieczki również do dnia 5 sierpnia 2022r. (konieczność rezerwacji miejsc).

Wpłat można dokonywać:

 • bezpośrednio u osób dyżurujących w siedzibie Koła PTTK w czwartki (po uzgodnieniu telefonicznym) w godz. 14:00 – 15:00 ;
 • przelewem na konto bankowe (podając ilość osób):

Koło PTTK nr 93, ul. Szczęśliwiecka 62, 00-973 Warszawa ;
PKO BP IX / O Warszawa, ul. Nowogrodzka 35 / 41;
Nr 52 1020 1097 0000 7502 0109 2873.

W tytule przelewu należy zaznaczyć wielkość kwoty przeznaczonej (podać oddzielnie) na wpisowe i na poszczególne wycieczki autokarowe (fakultatywne), a w przypadku płatności grupowych wyszczególnienie : kto, ile i za co konkretnie płaci.

Potwierdzenie zgłoszeń oraz wpłatę pozostałej kwoty za uczestnictwo w rajdzie, należy dokonać do dnia 22 sierpnia 2022 r. W przypadku rezygnacji z udziału w Rajdzie po 22 sierpnia 2022 r. wszelkie wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.

Informujemy ponadto, że w związku z ograniczoną ilością miejsc o uczestnictwie w Rajdzie decydować będzie kolejność zgłoszeń i dokonanych wpłat.

Uwaga: W wyjątkowych przypadkach (po obowiązkowym uzgodnieniu telefonicznym z  Organizatorem) będzie można dokonać dopłaty pozostałej kwoty za uczestnictwo w imprezie na starcie Rajdu w dniu przybycia. W tym przypadku należy przesłać do organizatora pocztą lub e-mailem „Kartę zgłoszenia” zawierającą adnotację o sposobie płatności wraz z listą uczestników.

 

PRZEBIEG RAJDU:
Uczestnicy Rajdu zgłaszają się w:

 • Ośrodek Wypoczynkowy „ELA”; ulica Kręta 13 A w Rabce – Zdroju – 4 września 2022 r. w celu zakwaterowania.
 • Pierwszym posiłkiem jest obiadokolacja – 4 września 2022 r.
 • Ostatnim posiłkiem jest śniadanie – 10 września 2022 r.
 • Zakończenie Rajdu z uroczystą kolacją i zabawą taneczną odbędzie się 9 września 2022r.

PROGRAM XLV OGÓLNOPOLSKIEGO RAJDU TURYSTÓW KOLEJARZY
WRAZ Z PROPOZYCJAMI SPACERÓW, WĘDRÓWEK GÓRSKICH, AUTOKAROWYCH WYCIECZEK FAKULTATYWNYCH ORAZ IMPREZ TOWARZYSZĄCYCH.

Niedziela  4.09.2022 r.

spacer z przewodnikiem:

 • po południu, od ok. godz. 14:00 „Poznajemy Rabkę – Zdrój”

Czas przejścia ok. 4 h
Koszt: 20 zł (bilet wstępu do Muzeum Orkana)


Poniedziałek  5.09.2022 r.

 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem:

Na Stare Wierchy (podwiezienie BUS-em na RDZAWKE II) szlakiem  niebieskim, powrót do Rabki Zdroju szlakiem czerwonym.

Czas przejścia ok.  5 h

 • spacer z przewodnikiem: „Poznajemy Rabkę – Zdrój” .
  Czas przejścia ok. 4 h
  Koszt: 20 zł (bilet wstępu do Muzeum Orkana)
 • Wieczorem po obiadokolacji NIESPODZIANKA J

Wtorek   6.09.2022 r.

 • wycieczka autokarowa: Sucha Beskidzka – Rynek – Karczma RZYM- renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej, przejazd do Mucharza – rejs  statkiem po jeziorze.
  Cena 120 zł / os.

 

 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem:

Na Luboń Wielki szlakiem niebieskim z Rabki Zaryte, powrót do Rabki Zdroju zielonym szlakiem.

Czas przejścia ok. 5 h


Środa   7.09.2022 r.

 • wycieczka autokarowa: Nowy Targ – Ludżmierz- Zubrzyca Górna – Orawski Park Etnograficzny.
  Cena  100 zł/os
 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem:

Na Turbacz – wyjście z Koninek (podjazd BUS-em) szlakiem niebieskim,  zejście do Rabki Zdroju czerwonym szlakiem.

Czas przejścia ok. 7 h

 

Czwartek   8.09.2022 r.

 • wycieczka autokarowa:

Dolina Kamienicy- Łącko- Szczawnica (z wjazdem i zjazdem na Palenicę)

Cena 110 zł/os .

 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem:

Podhalański Szlak Papieski w Gorcach na Piątkową Górę – Kościółek Św. Krzyża, źródełko „Pocieszna Woda” żółtym szlakiem, powrót bez szlaku piękną widokowo trasą.

Czas przejścia ok. 5 h

 

Piątek   9.09.2022 r.

 • wycieczka autokarowa:

Szlak Architektury Drewnianej – Chochołów i Chochołowskie Termy
(w trakcie opracowania)

 • Piesza wycieczka na trasę górską z przewodnikiem:

Na Maciejową czerwonym szlakiem, zejście do Rabki Zdroju czerwonym szlakiem

Czas przejścia ok. 5 h

 • Wieczorem: UROCZYSTA KOLACJA KOŃCZĄCA 65 RAJD Z ZABAWĄ TANECZNĄ

 

UWAGA !!!

Chęć wzięcia udziału w wybranych wycieczkach autokarowych należy wpisać do „ Karty zgłoszenia ”, co umożliwi zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc. Wycieczka odbędzie się pod warunkiem zgłoszenia min. 25 uczestników.

Należy także w „Karcie zgłoszenia” zaznaczyć chęć ewentualnego przyjazdu dzień wcześniej, tj. 3.09.2022r. (sobota).  Ilość miejsc ograniczona.

Na wszystkich trasach pieszych, wędrówkach i spacerach, dojazd na miejsca startowe  i powrót

BUS-em do miejsca zakwaterowania odbywa się na koszt uczestników.

W OW”ELA” dla Uczestników Rajdu dostępny będzie kryty basen pływacki – odpłatność 10 zł za godzinę pływania.  Do dyspozycji Uczestników Rajdu będzie także sauna i grota solna – odpłatność
15 zł za seans 45 minutowy.

 

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO:

 • 6 noclegów (pokoje 2, 3 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym);
 • wyżywienie 2 x dziennie – śniadanie i obiadokolacja; (4.09. – tylko obiadokolacja, 10.09. – tylko śniadanie);
 • uroczysta kolacja z zabawą taneczną w dniu 9 września 2022 r.
 • obsługa miejscowych przewodników na górskich trasach pieszych;
 • opłata klimatyczna;
 • znaczek okolicznościowy;
 • pieczątka okolicznościowa;
 • puchary i niespodzianki.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Rajdu lub jego wcześniejszego zakończenia
w przypadku nagłego, znacznego pogorszenia sytuacji epidemiologicznej w kraju .

Organizatorzy zastrzegają sobie także prawo wprowadzenia zmian w przebiegu Rajdu w razie zaistnienia innych nieprzewidzianych okoliczności.

Uwaga! Prosimy również o zabranie dokumentu potwierdzającego prawo do zakupu biletów zniżkowych w zwiedzanych obiektach (legitymacja szkolna, studencka, karta emeryta).

Jednocześnie informujemy, że zbierane przez nas dane osobowe będą wykorzystane tylko w celach organizacyjnych Rajdu i będą podlegać ochronie.

Serdecznie zapraszając, życzymy pogody, odpoczynku, udanej zabawy, a także miłych wrażeń.

Zarząd Koła PTTK Nr 93

Znajdziesz nas również na stronie: www.kolopttk93.pl

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

KARTA ZGŁOSZENIA

na 65 Ogólnopolski Rajd Górski Kolejarzy im. Jurka Minasiewicza w Rabce – Zdroju

w dniach od 4 do 10 września 2022 r.

Imię i Nazwisko osoby zgłaszającej: ………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………………………………….…..

Telefon kontaktowy: …………………………..

e-mail: …………………………………..…………..

Zgłaszam udział w autokarowych wycieczkach fakultatywnych:

Wtorek  6.09.2022 r. (Sucha Beskidzka- Murcharz- rejs statkiem)

a’ ……….. zł ……. osób

Środa  7.09.2022 r.   (Nowy Targ- Ludżmierz- Zubrzyca Górna- Orawski Park Etnograficzny)

a’ ……….. zł ……. osób

czwartek 8.09.2022 r. 

Dolina Kamienicy- Łącko- Szczawnica                    a’ ……….. zł ……. osób

Piątek  9.09.2022 r.    (Szlak Architektury Drewnianej – Chochołów)

a’ ……….. zł ……. osób

Prosimy o wyrażenie w formie pisemnej chęci udziału w konkretnej wycieczce fakultatywnej.

Wpisowe na Rajd w wysokości ……………………………………………. zł   za …………. osób

Wpisowe na wycieczki fakultatywne w wysokości ………………. zł  za ………….. osób

Wpłaty dokonano: przelewem w dniu …………..  ………………. gotówką w dniu ……………………………..

Informujemy, że jesteśmy zainteresowani  dodatkowym noclegiem przed rozpoczęciem Rajdu z 3/4.09.2022r. (podać ilość osób) ………………………………………….(proszę podać orientacyjną godzinę przyjazdu………………………………..)

___________________________________________________________

PLIK DO ŚCIĄGNIĘCIA W FORMACIE WORD .DOC >> REGULAMIN LXV Rajdu
___________________________________________________________